آب و هوای جنت رودبار

آب و هوای جنت رودبار
جفرافیای طبیعی

آب و هوای جنت رودبار

قسمت اعظم آب و هوای جنت رودبار کوهستانی است. از ویژگی های آب و هوای کوهستانی آب و هوای سرد…
دکمه بازگشت به بالا