شعر محلی

بیا ای مرد کوهستان
فرهنگی

بیا ای مرد کوهستان

بیا ای مرد کوهستان بگیر بادست زمخت و مهربانت دستهای لرزانم را بده چوب کنوست را تا بگیرد ضعف پاهایم…
دکمه بازگشت به بالا