قدیم ماسان

شعر گیلکی با نام قدیم ماسان
شعر

شعر گیلکی با نام قدیم ماسان

گته تله بن ،قدیم ماسان ،گت گته شول تله همان ،گلو همان ،امُه  صدا د اون صدا نیه چشمه کنار،لت…
دکمه بازگشت به بالا